top of page
  • Forfatterens bildeRonny Mjelva

Nå skal arbeidslivet bli dysleksivennlig

Norsk Industri, Industri Energi og Dysleksi Norge inviterer til pressekonferanse om prosjektet Dysleksivennlig arbeidsplass. Pressekonferansen kan også følges av andre interesserte.Partene starter nå opp prosjektet Dysleksivennlig arbeidsplass og pilotprosjektet «Hanne», for å finne gode tilretteleggingstiltak i arbeidslivet for dem som har lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Målet er å styrke HMS-arbeidet, hindre ulykker, gi høyere effektivitet og lavere sykefravær på arbeidsplassen.


På pressekonferansen vil Glencore Nikkelverk presentere hvordan de har jobbet med å tilrettelegge for deres ansatte med lese- og skrivevansker. Siden 2018 har bedriften jobbet målrettet med å gjøre arbeidsplassen sin mer lese- og skrivevennlig. Med dette har de klart å skape en åpenhetskultur. Det har ført til at stadig flere ansatte tør å være åpne om at de har lese- og skrivevansker, matematikkvansker og/eller språkvansker.

Comments


bottom of page