top of page

ORCAM MYEYE 2.0

KANSKJE VERDENS MEST AVANSERTE HJELPEMIDDEL

Orcam er kanskje det mest avanserte bærbare hjelpemiddelet for blinde, svaksynte og personer med lesevansker, som gir uavhengighet ved å formidle visuell informasjon, til lyd. Den leser tekst, gjenkjenner ansikter, identifiserer produkter etc.

 

Orcam MyEye er svært lett, har magnetisk innfestning og betjenes med håndbevegelser .​
Orcam MyEye er utviklet for å passe personer i alle aldre, fra tidlig skolealder til pensjonister.

ORCAM MYEYE SMART

Orcam MyEye SMART er ment for personer med nedsatt leseevne, og vil  lese tekst fra fysiske medier og alle digitale plattformer.

ORCAM MYEYE PRO

Orcam MyEye PRO er konfigurert og tilpasset til personer med nedsatt synsevne, og vil i tillegg til å lese tekst kunne gjenkjenne ansikt, strekkoder etc.

LESE TEKST

Orcam kan gjenkjenne og lese all trykt og digital tekst med 99,9% nøyaktighet.

 

Om du trenger å få opplest avisen, ukebladet, skoleboken eller et dokument på PC, tekstmelding på telefon eller en avis på iPad, så vil Orcam MyEye utføre dette på 2-3 sekunder.

SPRÅK

Orcam oppdager hvilke språk du ønsker å få lest opp, og bytter automatisk til stemmen for det språket.

INKLUDERTE SPRÅK

Norsk, Engelsk

TILLEGGSSPRÅK

Spansk, Tysk, Finsk, Dansk, Svensk

GJENKJENNE ANSIKT

Sanntids indentifisering av opp til 200 ansikter. Orcam kan ta et digitalt avtrykk av ansikter og vil uoppfordret fortelle deg når vedkommende kommer gående mot deg på butikken eller på skolen.

Du kan med egen eller deres stemme lese inn navnene til de du ønsker å få gjenkjent.

STREKKODE LESER

Orcam MyEye har en database på hele 68.000 dagligvarer i minnet, som gjør at den vil hjelpe deg, ved gjenkjenning av strekkode, med å velge riktige produkter i butikken og fra kjøleskapet.

Funksjonen er automatisert og vil uoppfordret fortelle deg hvilke produkt du retter kamera mot.