top of page
  • Forfatterens bildeRonny Mjelva

HMS Magasinet - En ny arbeidshverdag for Ferat

Ferat (31) har tallvansker, er dyslektiker og har jaktet på en fast jobb gjennom store deler av 20-årene. Dette endret seg da han fikk prøve seg i en praksisstilling i gjenvinningsselskapet Retura 0stfold i Askim.


- Ferat Krasniqi er en betrodd medarbeider hos oss, sier daglig leder Tom Erik Mellegård ved hovedkontoret til Rerura Østfold i Askim.


- Han starter som hospitant for halvannet år siden, og da jobber han her en dag i uka.


Ferat har store utfordringer med tall og lesing, men han viste god motivasjon og solid arbeidsinnsats fra første arbeidsdag. Derfor tok vi ikke utfordringene hans innover oss i begynnelsen av arbeidsforholdet, forklarer Mellegård.


- Ferat trives også med å jobbe her, så vi doblet arbeidstiden til to dager pr. uke. Snart kunne vi tilby ham 100 prosent stilling, noe han er godt fornøyd med, til tross for sine lese- og tallvansker.
Tips om hjelpemiddel

Full jobb betyr flere arbeidsoppgaver for Ferat. Men da han matte lese dokumenter og skrive for å få gjort jobben, butter det litt. Helt tilfeldig fikk Mellegård et tips om et teknisk hjelpemiddel som kunne hjelpe Ferat med å lese sine daglige arbeidsoppgaver og kanskje også gi ham sjansen til a mestre flere utfordringer på arbeidsplassen.


- Med god bistand fra Nav fikk vi dette hjelpemidlet på prøve. Det dreier seg om et lite kamera med innebygd tekst-til-tale funksjon. Kameraet kan festes til brillerammen, og det leser både tekst og strekkoder og kjenner igjen ansikter du har foran deg, forklarer Mellegård. Med noen få håndbevegelser vil løsningen kalt OrCam MyEye ta bilde av det kameraet peker på, og deretter starte og stanse opplesningen etter hvert som håndbevegelse blir gitt foran kameraet. Hjelpemidlet er opprinnelig beregnet for blinde og sterkt svaksynte, men kan også være en god støtte for alle som sliter med store Iese- og skrivevansker. Hjelpemidlet er kjapt, har en tydelig tale og er lite og lett å ta med seg i lomma.

Helt konge med kamera

Ferat arbeider som riggmann på gjenvinningsanlegget.


- Det er helt konge med dette kameraet, konstaterer han. Før jeg fikk det, slet jeg mye med å mestre jobben. Nå har en helt ny verden åpnet seg for meg, sier han.


- Denne tekniske løsningen hjelper meg svært mye. Jeg betjener blant annet gjenvinningsmaskiner og kjører truck inne på anlegget. Jeg klargjør også sendinger som skal ferdigstilles til transport ut til kunder.


- Kameraet gjør at jeg kan lese klargjøringslister som kommer fra hovedkontoret. Uten dette hjelpemidlet måtte jeg ha kontaktet kollegaer for a få hjelp til a mestre flere av disse oppgavene, understreker han. Takket være kameraet har jeg fått en mer interessant og innholdsrik hverdag.


- Har du nytte av kameraet på hjemmebane også?


- Absolutt, slår Ferat fast. Jeg hadde for eksempel store problemer med a ta førerkortet - ikke minst teoridelen. Kameraløsningen hjalp meg med å bestå førerprøven, opplyser han.Har fatt større trygghet


- Ferat er nå en mer allsidig gutt i jobben. Dessuten har ban blitt tryggere på seg selv og kan utføre arbeidsoppgavene mer selvstendig. Han tar initiativ og viser ansvar, supplerer Mellegård, som også roser Nav for bistanden Rerura har fatt fra den kanten.


- NAV var svært velvillige da vi kontaktet dem. NAV har vist både handlekraft og velvilje for å få realisert denne solskinnshistorien, avslutter han.Comments


bottom of page