top of page
Stadium Concrete Seats

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring
1. Behandling av personopplysninger i Logisense AS 
Vi i Logisense AS er opptatt av at personopplysninger om våre kunder, leverandører og andre ivaretas på en betryggende måte. Under får du en nærmere beskrivelse av hvordan vi behandler personopplysninger i vår virksomhet og når du handler eller bestiller tjenester av oss via vår nettside eller er i kontakt med oss på annen måte, som f. eks via e-post eller telefon.
 
Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
 
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Logisense AS ved daglig leder Ronny Mjelva. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger er vår kontaktinformasjon som følger:
 
Kontaktinformasjonen til Logisense AS er:
Adresse: Storebotn 26, 5309 KLEPPESTØ
E-post: post@logisense.no
Telefon: 22120086
Organisasjonsnr.: 924 681 209MVA
 
2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Logisense AS samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av om det er kontaktinformasjon til våre leverandører, personopplysninger som er gitt for å håndtere en bestilling av varer eller tjenester fra oss eller om du tar kontakt med oss i andre henseender.
 
Håndtering av bestillinger eller utleie
Logisense AS er leverandør til bedriftskunder og privatkunder. Personopplysninger vi behandler om våre kunder i all hovedsak enten personopplysninger om kontaktpersoner hos kunden eller personopplysninger om sluttkunden. Personopplysninger vi henter inn er navn, e-post, adresse, kjøpsdetaljer og telefonnummer. Vår behandling av personopplysninger med våre kunder skjer etter avtale og opplysningene som gis er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle avtalen. Vi oppbevarer også av sikkerhetshensyn IP-adressen for å registrere bestillingen. Dette gjør vi for å forhindre svindel. Kortnummer oppbevares ikke av Logisense AS, men av Klarna som er vår betalingspartner. Dette for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
 
Andre henvendelser
Det hender også at vi behandler personopplysninger etter andre henvendelser vi måtte få via vår nettside funksjon «legg igjen beskjed» på Logisense AS.no, telefon eller e-post. Vår behandling av personopplysninger i slike tilfeller er nødvendig for oppfølgning og personopplysningene behandles normalt etter samtykke eller en interesseavveining.
 
Opplysninger om leverandører
Vi henter inn begrenset med personopplysninger om våre leverandører. Dette er gjerne informasjon om kontaktpersoner hos leverandøren som er nødvendig for å oppfylle vår avtaleforpliktelse med leverandøren. Personopplysninger vi henter inn i denne forbindelse er navn, e-post adresse og telefonnummer.
 
Markedsføringsformål
Dine personopplysninger vil også kunne bli brukt til utsendelse av nyhetsbrev, markedsføring, kundeanalyser og statistikk.
 
Nyhetsbrev
Logisense AS.no tilbyr eksisterende og potensielle kunder å motta nyhetsbrev. Nyhetsbrev inkluderer informasjon om vår virksomhet, nyheter, produktanbefalinger, konkurranser og andre tilbud via e-post. Det er frivillig å motta dette, og man må selv melde seg på vårt nyhetsbrev, enten via kjøp i vår nettbutikk eller på "Logg inn".
 
Det er også enkelt å melde seg ut av e-post listen fra kontosiden "Logg inn", eller ved å klikke på «meld meg av nyhetsbrev» nederst i nyhetsbrev som mottas eller ved å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.
 
Sosiale medier
Logisense AS er bruker av sosiale medier som Instagram, Facebook og Snapchat. Vi gjør oppmerksom på at dersom du besøker oss via slike medier er det personvernerklæringen til dette nettstedet som gjelder.
 
På sosiale medier vil vi legge ut nyheter, gode tilbud og konkurranser. Dersom du deltar på en konkurranse via sosiale medier vil personopplysninger om deg kunne bli registrert i vårt system. En slik registrering baserer vi på samtykke fra deg.
 
Vi benytter oss også av sosiale medier for direkte markedsføring, ved at annonser om våre produkter vil kunne fremkomme på din profil på sosiale medier. I denne forbindelse deler vi e-posten din for å komme med målrettede annonser. Vi vil kun dele e-posten din med tredjeparter etter samtykke fra deg.
 
Bruk av cookies
Vår nettside benytter informasjonskapsler (cookies) for å kunne analysere hvor trafikken kommer fra, hva som blir trykket på, utarbeidelse av statistikk med mer for å kunne tilby bedre nettsider og markedsføre våre produkter.
 
 
3. Utlevering av personopplysninger til andre
Personopplysningene videreformidles bare til andre i tilfeller der loven tillater det, etter avtale med deg eller dersom det er angitt i denne personvernerklæringen. Tilfeller hvor vi kan tenkes å utlevere personopplysninger til andre er i forbindelse med å levere en bestilling, oppfølgning av reklamasjon eller til bokføringsformål. I forbindelse med en leveranse vil f.eks. tjenesteleverandørene vi bruker (transportører, logistikkforetak, banker) få tilgang til de opplysningene de trenger for å gjennomføre bestillingen. Tjenesteleverandørene har kun adgang til å bruke opplysningene til å utføre sine definerte oppgaver.
 
Logisense AS benytter seg også av andre eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) som kan komme til å behandle personopplysninger på våre vegne. Dette vil typisk være leverandører av programvare som vårt kunde og forretningssystem, support og vedlikehold. I slike tilfeller har vi inngått skriftlige databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.
 
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

4. Lagring og sikring av personopplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.
Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.
 
Vi er pålagt å oppbevare bestemte personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser etter regnskapslovgivning, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Dette innebærer at denne historikken normalt ikke slettes før det har gått minst fem år.
 
Logisense AS tar sikkerhet på alvor og gjennomfører jevnlig kontroller for å sikre at dine personopplysninger ivaretas på en god måte.
 
5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har krav på innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg, og kan til enhver tid kreve retting, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler.
 
Dersom behandling av personopplysningene er basert på samtykke fra deg gjør vi oppmerksom på at samtykke når som helst kan trekkes tilbake.
 
Spørsmål om vår behandling av personopplysninger om deg, retting, sletting eller annet kan rettes til post@logisense.no. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
 
6. Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

7. Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift, og oppgitt i NOK. Frakt på minimum kr 150,- inkl mva beregnes for alle ordrer. Vi reserverer oss for at feil kan fremkomme i tekst, bilder og pris.Betalingen
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.Leveringen
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.
Tvister
Tvister forsøkes å løses i minnelighet eller følge Forbrukterutvalgets beslutninger.Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.Om en vare er utsolgt
Normalt sett har vi alle varer på lager. Skulle det inntreffe at en vare tilfeldigvis ikke finnes på lager, kontakter vi deg omgående på telefon eller epost for gi deg leveringsdato. Du kan da selvsagt velge å angre kjøpet.
Salg til mindreårige

Logisense AS AS inngår ikke kjøpsavtaler med mindreårige uten foreldrenes samtykke. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.
Cookie-policy
Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer ikke kortnummer, utover det som er nødvendig for å sikre håndtering med belastning, reservasjon og kreditering.

Vi tilbyr også forbrukerfinansiering gjennom Klarna, som håndterer lagring av fødsels- og personnummer. Disse opplysninger oppbevares ikke hos Logisense AS. 

Vi tilbyr e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering.. Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene.

 

Logisense AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Bruk av informasjonskapsler (Cookies)
Hva er cookies og hva brukes de til? Logisense AS benytter informasjonskapsler (cookies) som de fleste andre nettbutikker i henhold til norsk lovgivning. En cookie er data som lagres i din nettlesers internminne, for å gi deg en bedre brukeropplevelse ved besøk på en nettside. Logisense AS.no bruker cookies for deg enklere tilgang til netthandel i vår nettbutikk med tilgang til logg inn, handlekurv, gjennomføring av kjøp og automatisk visning av produkter på din side. Vi bruker også cookies til å lære hva våre kunder er opptatt av, slik at vi kan gjøre våre nettsider mer brukervennlige.

Hvilken type informasjon lagres?
I cookien blir det lagret opplysninger om: IP adresse, type nettleser, operativsystem, hvilken bredbånds leverandør man benytter, data om besøkte undersider og dato/tidspunkt for besøket. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere brukeren.

Hvordan kan du unngå cookies?
Om du ønsker å unngå bruk av cookies kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere cookies automatisk. Se din nettleseres hjelpesider for innstillinger. Vær imidertid oppmerksom på at om du velger å ikke akseptere cookies vil noen av funksjonene på Logisense AS ikke fungere. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene dersom det er helt nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Logisense AS.
Teknisk informasjon og kryptering
For å gjøre kortkjøp så sikkert som mulig sendes all informasjon med SSL-kryptering. SSL er en funksjon som gjør at all informasjon som sendes mellom kjøper og selger krypteres. Det betyr at informasjonen går gjennom en sikker forbindelse og at dine kortopplysninger ikke kan leses av utenforstående.
Montering
Noen av våre produkter kommer umontert og trenger montering for å starte bruk av apparatet. Detaljert monterinsanvisning medfølger de aller fleste produkter. Vil du ha utstyret ferdig montert og installert kan du kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. +47 22 12 00 86 eller e-post post@logisense.no
Firmaopplysninger

Besøksadresse:
Logisense AS
Storebotn 26
5309 KLEPPESTØ

Postadresse:
Logisense AS
Storebotn 26
5309 KLEPPESTØ
 

Epost: post@logisense.no
Tlf: 93016655

Juridisk navn:
Logisense AS
Org. nr.: 924 681 209 MVA
Betaling

KLARNA FAKTURA Kjøp nå - betal etter levering

Når du betaler via Klarna faktura handler du trygt og enkelt. Du trenger aldri å oppgi kortinformasjon og du betaler alltid etter at du har mottatt varene dine.

 • Få alltid varen hjem før du betaler

 • Alltid 14 dagers betalingsfrist

 • Du behøver aldri å oppgi kortinformasjon

 • 14 dagers angrerett i henhold til angrerettloven*

 • Du kan laste ned fakturaen din på klarna.no

 • Mulighet for delbetalinger

Et fakturagebyr på 45 kr tilkommer per kjøp. Hvis betaling unnlates legges det til et purregebyr på 62,00 kr og en forsinkelsesrente på 8.75 %. Når du velger Klarna som betalingsløsning kan det foretas en kredittsjekk. Dersom kredittsjekk foretas vil et gjenpartsbrev bli sendt til din epost.

Personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven. Klarna håndterer personopplysninger for å utføre kundeanalyser, identifikasjoner, kredittvurderinger og markedsføring. Ditt personnummer er også ditt kundenummer hos Klarna.

* Gjelder ikke for varer og tjenester som f.eks. flyreiser, evenement og spesialanpassede varer.

Klarna AB, organisasjonsnummer SE556737-0431

 

Vipps - betal direkte fra mobil

Nå kan benytte Vipps i vår butikk i Lier eller når du møter oss på et av alle arrangementene vi deltar på.

Det er også mulig å betale med Vipps i nettbutikken. Vipps er dessverre ikke integrert i vår betalingsløsning ennå, men om du gjør følgende er det mulig å benytte Vipps:

 1. Legg de produktene du ønsker i handlevognen

 2. Gå til Kassen

 3. Velg Visa Kortbetaling

 4. Fyll inn navn, adresse, tlf og e-postadresse

 5. Skriv Vipps i kommentarfeltet

 6. Klikk Fortsett til betaling

 7. Når du får opp betalingsvinduet, forlater du Logisense AS og går inn på din Vipps app

 8. Finn Logisense AS. Vårt Vipps nummer er: xxxxx. Betal det eksakte beløpet som lå i handlekurven på Vipps.

Vi avstemmer Vipps etter at du har innbetalt og sender dine produkter omgående.
Garantibestemmelser forbruker

For produkter kjøpt gjennom Logisense nettbutikk gjelder den lovfestede reklamasjonsretten på to år, forutsatt at de ikke er utsatt for unormal ytre påvirkning. Det kan forekomme avvik dersom det er blitt solgt en demovare eller brukt apparat. Dette skal fremkomme tydelig under produktinformasjon.
 
Om det oppstår fysisk skade og/eller er skadet på grunn av ytre påvirkning, bortfaller garanti på produktet. Eksempler på dette kan være fukt og vannskader, overspenning eller modifisering av brukeren selv, som ikke samsvarer med bruksanvisningen til produktet.
Informasjon om angrerett

Alle forbrukerkjøp hos Logisense AS er regulert av Angrerettloven. Vi ønsker at du skal være fornøyd, men angrer du på kjøpet kan du returnere varen til oss. Vi ønsker at dette skal gå så raskt og smidig som mulig og ber deg derfor ta godt vare på originalemballasjen som fulgte med produktet. Angrerettskjema sendes deg i e-post sammen med din ordebekreftelse.

Her er de viktigste punktene i Angrerettloven:

 • Angreretten krever at du fremmer krav om angrerett til selger innen 14 dager etter at varen er mottatt. Faller denne dagen på en helligdag, forlenges fristen til neste virkedag. 

 • Angreretten krever at kjøper betaler returfrakt til selger (jfr Angrerettloven § 8, punkt i) Dersom varen ikke kan sendes med normal post, som tredemøller og store vektapparater, anbefaler vi Posten.no for informasjon om retur av store pakker. Dersom kjøper uttrykkelig velger en annen type returfrakt enn dette, er dette en kostnad som bæres av kunde (jfr. Angrerettloven § 24)

 • Angreretten gir selger adgang til å kreve kompensasjon om produktet er forringet som følge av bruk utover det som kreves for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (Jfr Angrerettloven § 25)

 • Angreretten betinger at kjøper gir selger medling innen 14 dager etter at produktet er mottatt (jfr. Angrerettloven §21). Kjøper skal uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter at melding om angrerett er gitt, sende produktet tilbake til selger. (jfr. Angrerettloven § 25)

 • Angreretten gjelder kun forbrukerkjøp. Er kjøper næringdrivende eller kjøper inn på vegne av en bedrift, gjelder ikke angreretten. (jfr Angrerettloven § 1)

 

 

Hvordan angrer jeg før varen er sendt?
Angrer du kjøpet før varen er sendt fra vårt lager, kan du ringe oss på telefon 22120086 og opplyse oss om at du angrer kjøpet. Du vil motta en bekreftelse fra oss på at du har søkt om angrerett på produktet.
Reservert beløp på ditt kort blir slettet. Faktura eller delbetaling avtale med Klarne blir slettet.


Hvordan angerer jeg etter at varen er sendt, men ikke mottatt?
Angrer du kjøpet etter at vi har sendt varen, men ikke ennå har mottatt produktet. Ring oss på tlf +4722120086 eller send en e-post til post@logisense.no.
Du trenger ikke foreta deg noe i forhold til å hente eller motta varen.
Når du mottar bekreftelse fra oss på at angreretten er benyttet vil vi refunderer kjøpsbeløpet i sin helhet kredittkortet du har benyttet, eller sletter din avtale med Klarna om fakturering eller delbetaling.

Hvordan angrer jeg etter at varen er mottatt?
Angrer du kjøpet etter at du har mottatt produktet, tar du kontakt med oss på telefon +4722120086 eller e-post post@logisense.no og opplyser om at du angrer kjøpet.
Senest innen 14 dager etter at melding er gitt til oss om bruk av angreretten, sender du produktet til oss.

Pakker som er mottatt via Posten skal returneres til vår postadresse:

Logisense AS
Storebotn 26
5309 KLEPPESTØ

Senest 14 dager etter at produktet er mottatt av oss og blitt besiktiget for eventuelle skader eller mangler, vil vi tilbakeføre kjøpsbeløpet til ditt kredittkort eller slette din avtale om faktura eller delbetaling hos Klarna.
Er produktets verdi forringet som følge av bruk utover det som kreves for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon, vil vi kunne kreve kompensasjon for dette.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Thanks for submitting!

bottom of page