top of page

SELVSTENDIGHET

MESTRING I DAGLIGLIVET

HJELPEMIDLER FOR PERSONER MED LESEVANSKER OG SYNSHEMNINGER!

Vi ønsker å gi deg selvstendigheten tilbake!

Logisense har til sammen over 60 års erfaring innen produksjon og leveranse av hjelpemidler for synshemmede og personer med lesevansker.

Vi ser en tydelig trend når det gjelder å ta i bruk moderne teknologi som hjelpemiddel, og Logisense skal være i førersetet i denne utviklingen. Vi vil i samarbeid med våre partnere i inn- og utland tilby avanserte hjelpemidler hvor teknologien blir trimmet til det ypperste.

Med fokus på personvern

Personvern skal man ta på alvor, og Logisense vil aldri la det gå på bekostning for løsningene vi tilbyr.

Innovative produkter for store og små

Våre produkter skal være innovative, fremtidsrettet og en løsning for deg i årene som kommer.

Produkt, opplæring og oppfølging

Rett hjelpemiddel er viktig, men suksessen ved det kommer gjennom grundig opplæring og oppfølging.

Vår målsetning som leverandør

Vi skal tilby de beste hjelpemidlene for deg som har synsnedsettelse eller lesevansker.

Slik lærte Sigurd å lese!

Sigurd har gått fra å være en veldig fortvilet, engstelig og urolig gutt, som vi ikke så for oss kom til å lese i det hele tatt, til å bli en gutt som har en helt annen holdning til å ville skrive og utforske ord hjemme, forteller mamma Elise Grøseth Olsen.

Bli kjent med Julie!

Julie går på den dysleksivennlige skolen Skarnes Videregående skole i Sør-Odal. Denne skolen har 31 elever med lese- og skrivevansker, og Julie ble veldig glad når hun fikk muligheten til å prøve ut dette hjelpemiddelet.

- Da jeg begynte å bruke dette gikk jo karakterene mine rett oppover!

Assisterende rektor Njål Føsker var derfor ikke i tvil da skolen fikk tilbud om å teste et helt nytt hjelpemiddel i fjor vår. Da var skolen allerede kåret til Innlandets første dysleksivennlige skole, og Føsker så ingen grunn til å bremse arbeidet.

bottom of page