top of page
  • Forfatterens bildeRonny Mjelva

Aftenposten: Jeg slet i tre år med å lære bokstaven D. Disse brillene hjelper meg.

En spesiell brille kan hjelpe dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker. Det er enklere å lære. Det ville vært bra om flere på skolen fikk sånne briller. Da knne flere enn bare oss hatt glede av dem, sier Johanne Helene Walker Ørka ved Rustad skole (12).


Johanne og Robert Angelius Talberg (9) har begge dysleksi. I nesten ett år har de brukt et nytt hjelpemiddel for dyslektikere, spesialbrillen OrCam. Brillene skanner teksten umiddelbart når eleven peker på den og leser opp teksten gjennom høretelefoner. Det unike med hjelpemiddelet er at teksten kan leses både fra tavle, papir og bok, ikke bare fra digitale flater. Og den leser opp i sanntid, altså her og nå.


Hver tiende person har dysleksi

ifølge Dysleksi Norge har opp til tre elever i hver skoleklasse, eller hver tiende person i samfunnet, lese- og skrivevansker (dysleksi). Ved Rustad skole i Ås har 25 av 400 elever dysleksi. Det finnes en rekke hjelpemidler, men uansett tar det lengre tid for en dyslektiker å få med seg innholdet i teksten enn for en som leser normalt. Spesialpedagog Vigdis Waaler ved Rustad skole mener brillene er unike sammenlignet med andre tilgjengelige hjelpemidler.


- Brillene gjør at eleven får gjort lesejobben mye raskere enn med andre tilgjengelige hjelpemidler, sier Waaler.


- Med de hjelpemidlene vi har hatt til nå, må eleven vente til skanneren har konvertert teksten til tale. Det tar lengre tid og hindrer dyslektikere i å få med seg innholdet i teksten samtidig som de andre elevene, forklarer hun.


Hun presiserer hvor viktig det er at elevene ikke blir hengende etter resten av klassen.


- De som er dårlige til å lese og ikke får bruke hjelpemidler, står i fare for å henge etter faglig. Elever med lese- og skrivevansker har de samme kognitive evnene som andre elever, men fordi de bruker tid på å avkode teksten, bruker de lengre tid på å få med seg innholdet. Med disse brillene kan de lese tekst like fort som andre elever, påpeker Waaler.


Hun forteller også at elevene blir mer selvstendige av å bruke hjelpemidler som slike briller.


Slipper å gå opp til tavlen

Robert (9) peker med skanneren på en side i boken. Umiddelbart får han lest den opp.


- Jeg slet i tre år med å lære bokstaven D. Disse brillene hjelper meg. Det er enkelt å følge med når læreren skriver noe på tavlen. Da får jeg teksten rett inn i øret. Jeg slipper å gå opp til tavlen. Ta bilde av teksten med Ipaden og gå ned til plassen min og få lest opp teksten, forklarer han.


Han har brukt brillene daglig siden februar i fjor, også i matematikktimen.

Kommentare


bottom of page