FREMGANGSMÅTE

BEHOV OG UTFORDRINGER

Beskriv hva som er problematisk og hvilke behov du har. Få fram hva som er viktig for deg. Spør om løsningsmuligheter og hvilke rettigheter du har. Be om en oversikt over sakens videre gang – hvem skal gjøre hva og innen hvilke tidsfrister.

SKRIV SØKNAD I SAMRÅD MED FAGPERSON

Du fyller ut krav om støtte til hjelpemidler på NAVs kravskjema. Dette får du av ergo-/fysioterapeut i kommunen, på ditt lokale NAV-kontor eller på internett på nav.no. Du søker selv om hjelpemidlene. NAV har ansvar for å innhente opplysninger som er nødvendig for å fatte vedtak. Du kan gi disse opplysningene selv eller be fagpersonen begrunne hjelpemiddelbehovet i kravskjemaet. Det er viktig å beskrive nøyaktig hvilke egenskaper hjelpemidlet må ha for å dekke behovet, slik at du får utlevert riktig hjelpemiddel.

VEDTAK

Vedtak. Du får skriftlig vedtak. Vedtaket skal begrunnes slik at du kan vurdere om du vil klage på avgjørelsen.

SEND OSS EN MELDING

Takk for din tilbakemelding!