PRØV ORCAM

LURER DU PÅ HVORDAN ORCAM FUNGERER?

Lurer du på hvordan Orcam fungerer eller ønsker å bli bedre kjent med produktet? Vi er opttatt av at man skal få ta og kjenne på kameraet før man eventuelt vurderer å ta steget til anskaffelse. Vi møter gjerne deg i ditt nærmiljø, med dine omgivelser og i situasjoner du ønker å ta i bruk ditt hjelpemiddel. 

HVEM BØR DELTA PÅ ET SLIKT MØTE?

Om det er på en skole bør gjerne foreldre, lærere og eventuelt PPT være med på en slik gjennomgang. Jo nærmere man kommer den daglige situasjonen, jo bedre forståelse vil dere få for produktet. En slik gjennomgang tar vanligvis 45-60 minutter enten på et grupperom på skolen eller hos arbeidsgiver.

UTPRØVING HOS NAV 

For en faglig utprøving og ved en eventuell søknad om stønad til hjelpemiddelet, anbefales det å ta kontakt med ditt nærmeste NAV Hjelpemiddelsentral eller lokal kontaktperson for hjelpemidler.